Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

tel: 0914 123 232
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 250,00 €
skladom
naša cena 49,00 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie a zmluvné strany

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3. Popis a ceny tovaru

4. Dodacia lehota

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

7. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

8. Ochrana osobných dát

9. Záverečné ustanovenie

 


1. Všeobecné ustanovenia a zmluvné strany

 

Podmienky upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľ) sa riadia obchodnými podmienkami v Občianskom zákonníku (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014 Z.z.).

Uzatvorením kúpnej zmluvy  v internetovom obchode www.aryaza.sk kupujúci (fyzická ako i právnická osoba) potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Zmluvné strany:

 

Predávajúci:

Saurabh Arya, Bielkova 20, Bratislava 821 04

Č. živnostenského registra 110-231389

IČO: 47 626 861

DIČ: 3021317046

Nie sme platcami DPH.

Zákazník:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a pravdivo uviedla údaje v objednávke.

Tovar:

Produkty, ktoré sa nachádzajú na stránke www.aryaza.sk.

 

2. Objednanie tovaru


Objednaním tovaru a vyplnením objednávkového formulára kupujúcim sa uzatvára zmluva na diaľku s predávajúcim.

Platnosť elektronickej objednávky začína vyplnením nasledovných informácií:

-       Kontaktné informácie kupujúceho- meno a priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický a emailový kontakt,

-       Tovar- cena, množstvo a kód,

-       Spôsob platby vybraný kupujúcim,

-       Dodacia adresa,

-       Ak je kupujúci právnická osoba, tak sa uvádza aj IČO, DIČ a pri platcoch DPH aj IČ DPH.

Keď si predávajúci a kupujúci dohodnú podmienky iné ako sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzniká nová kúpna zmluva, ktorá je nadradená VOB a uprednostnená VOB.

Prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.  Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu, kde predávajúci udá termín a miesto dodania tovaru. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho príde k prijatiu návrhu a uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku.  Kupujúci je povinný zaplatiť celkovú sumu tovaru a tovar si odobrať. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku kuriérom a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude sa toto konanie považovať za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy".

 

3. Popis a ceny tovaru


Popis ako aj ceny produktov sú uvedené na  webovej stránke www.aryaza.sk . Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a náklady na dopravu buď pri obdržaní tovaru zaslaného na dobierku alebo hotovosťou pri osobnom odbere.

V prípade zníženia cien tovaru z dôvodu výpredaja, bude pri tovare jasne napísané „ZĽAVA“. Výpredajové ceny platia iba počas trvania akcie, poprípade do vypredania zásob.

Produkty uvedené na stránke www.aryaza.sk sú ručne vyrábané, čiže produkty môžu mať menšie odchýlky od produktov vyobrazených na stránke. Takéto odchýlky (ako napr. farebné odtiene, menšie nedostatky, vypracovanie) nemožno považovať za chyby ale za unikátne kúsky.

 

4. Dodacia Lehota


Objednaný tovar predávajúci pošle kupujúcemu v čo najkratšej dobe, väčšinou do 3 pracovných dní, najneskôr však do 14 pracovných dní, odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Náklady na dopravu tovaru nie sú zarátané v cene tovaru. Náklady na zaslanie tovaru, ktoré sa líšia podľa váhy produktu, hradí v plnej výške kupujúci. Email s informáciami o predpokladanom termíne doručenia zásielky Vám bude zaslaný v deň odoslania tovaru.

 

Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v dohodnutom termíne, poprípade tovar nie je momentálne skladom,  je povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu spolu s predpokladaným  termínom dodania. Ak kupujúci nesúhlasí s predpokladaným termínom doručenia tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Oznámenie o odstúpení musí byť zaslané predávajúcemu písomne, maximálne však do 3 pracovných dní.

V prípade ak si kupujúci nevyzdvihne tovar, nepravdivo vyplní osobne údaje, spôsobuje tým škodu predávajúcemu. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho tzv. zmluvnú pokutu vo výške 10,00€. Táto výzva bude kupujúcemu zaslaná písomne na emailovú adresu. V prípade nerešpektovania a nezaplatenia pokuty, nebude mať zákazník možnosť objednať si v budúcnosti tovar na dobierku.

 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi na miesto určenia.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Podľa Občianskeho zákonníka č 367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v dobe 14 pracovných dní od obdržania tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je to potrebné písomne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci musí uviesť číslo objednávky, dátum obdržania tovaru a kontaktné informácie. V danej lehote musí byť tovar doručený do sídla spoločnosti (Saurabh Arya, Bielkova 20, Bratislava, 82104).

Upozornenie: Predávajúci nezodpovedá za stratu balíka, poškodenie a ani iné zničenie.

Tovar, ktorý kupujúci posiela, odporúčame poslať ako poistený balík v primeranom balení. V balení musí byt vložený aj blok o nákupe tovaru. Kupujúci posiela tovar naspäť na vlastné náklady. Predávajúci neprijme tovar na dobierku, ale iba odporučene. Predávajúci vráti peniaze kupujúcemu prevodom na účet do 15 pracovných dní.

Kupujúci má právo tovar vrátiť, iba ak je v pôvodnom balení, nepoškodený, nenosený a ani inak narušený.

Ak nebudú všetky podmienky splnené, nebudeme akceptovať možnosť odstúpiť od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho.

 

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

 

V momente preberania tovaru je kupujúci povinný poriadne prezrieť balenie, či zásielka nie je viditeľne poškodená. V prípade poškodenia zásielky, spíše kupujúci formulár u dopravcu a tovar neprevezme. Za takéto škody zodpovedá prepravca. Svojím podpisom súhlasíte s tovarom a tovar preberáte. Tovar, ktorý zasielame, je vždy riadne zabalený a poistený.

Na všetok tovar, pokiaľ nie je určené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť v momente prebrania tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným skladovaním či nesprávnou údržbou. Za chyby nemožno označiť známky ručnej práce, drobné nedostatky a malé kúsky chýbajúcej farby, vzhľadom k tomu, že takmer všetok tovar je ručne vyrábaný.

V prípade, že sa rozhodnete tovar reklamovať, oznámite to písomne predávajúcemu. Predávajúci Vám zašle formulár, ktorý vyplníte a vložíte spolu s tovarom, dokladom o kúpe do balíka. Reklamovaný tovar zašlite riadne zabalený, poistený ako balík na adresu uvedenú v týchto OB na vlastné náklady. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme!

Keď predávajúci obdrží tovar, prezrie ho, či sa jedná o oprávnenú alebo neoprávnenú reklamáciu. V prípade oprávnenej reklamácie má predávajúci povinnosť ukončiť reklamáciu do 30 pracovných dní a informovať kupujúceho. Pokiaľ je možné, tovar bude opravený, prípadne vymenený za rovnaký kus. V prípade, že chyby nie je možné odstrániť a na sklade sa nenachádza rovnaký kus, budú kupujúcemu vrátené peniaze.

 

7. Alternatívne riešenie sporov (ARS)


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na aryazaworld@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

 

8. Ochrana osobných dát


Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním osobných údajov a informácií za účelom skvalitnenia služieb a zaslanie objednaného tovaru.

Informácie, ktoré predávajúci potrebuje na zaslanie objednaného tovaru sú nasledovné: titul, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa. V prípade objednania služieb kuriéra budú tieto informácie poskytnuté prepravcovi. Zaručujeme Vám, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Objednaním tovaru súhlasíte, že budete informovaný o novinkách na našom internetovom obchode. V prípade, že už nemáte záujem odoberať novinky, máte možnosť kedykoľvek zrušiť ich zasielanie a to podľa informácií a postupu uvedeného v každej emailovej správe.

 

9. Záverečné ustanovenie


Kupujúci prehlasuje, že sa s uvedenými Obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že ich akceptuje. Kupujúci vyhlasuje, že akceptuje aj cenu uvedenú pri produkte v deň nákupu.

V prípade, že niektoré veci nemožno riešiť už týmito obchodnými podmienkami, uplatnia sa pravidlá nachádzajúce sa v Obchodnom zákonníku, Zákone o ochrane spotrebiteľa a Občianskom zákonníku.